ESDA Llotja i el Conservatori

L'Escola d'art i disseny "Llotja" es va establir l'any 1775 amb el patronatge de la junta de comerç de Barcelona. Al llarg d'aquests 234 anys d’activitat acadèmica, compartint en un primer moment els ensenyaments industrial-artístics amb els pròpiament referits a les "belles arts", han passat per les aules i tallers, artistes i intel·lectuals de gran prestigi. En ella S’hi integren diverses seccions distribuïdes per diferents parts de la ciutat.

El Conservatori de les Arts del Llibre està ubicat a la nova Seu de Sant Andreu, juntament amb les altres especialitats artístiques de la llotja. Aquest va ser fundat l'any 1948 com una secció destinada a ensenyar totes les tècniques artesanes i artístiques relacionades amb el món del llibre i del paper. Avui en dia es poden trobar pràcticament les mateixes especialitats, però l'Escola ha sofert una sèrie de canvis relacionats amb les transformacions fonamentals que han sofert aquests tipus de tècniques, tant a nivell tècnic com conceptual.

La família professional de les Arts del llibre comprèn els cicles de Gravat i tècniques d'estampació, així com enquadernació artística. Aquesta amplia oferta és única a Catalunya, ja que és l'únic centre, tant públic com privat, que disposa d’uns tallers àmpliament equipats per poder desenvolupar de forma idònia aquests estudis. És la idoneïtat dels seus tallers i el seu alt grau de professionalitat, el que ens permet oferir els diferents tipus d’estudi relacionats amb el gravat i el llibre.

A la nau quarta de la Seu, coneguda com "la nau blava ", d'uns 1200 m2, s'han instal·lat la maquinària i utensilis que l’escola ha anat incorporant al llarg dels seus anys de funcionament. Això ha permès equipar els tallers amb els recursos adients per al bon desenvolupament dels projectes. A això s'hi ha afegit l'eficàcia de les noves instal·lacions : extractors pels àcids, quarto fosc per els processos fotomecànics, cisalla i granejadora..., i d'espais comuns com l'aula d'informàtica.

Les instal·lacions (vídeo)

Pàgines relacionades: