C.F.G.S. Enquadernació

C.F. de grau superior d’enquadernació artística

(1.620 h/2 anys + projecte) 

TITULACIÓ    Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Enquadernació Artistica.
FAMILIA PROFESSIONAL    Arts aplicades al llibre
NIVELL    Grau Superior

Està impartit per artistes i professionals de la creació amb qualificació artística i professional. S’estudien totes les tècniques tradicionals de l’enquadernació així com altres d’alternatives en materials i conceptes, i es posa l’accent en la innovació tècnica i el procés creatiu. Permet personalitzar els teus estudis ja que tu marques el ritme de treball , perquè no estem massificats i l’atenció del professorat cap a l’alumne és personalitzada.

Aquest cicle formatiu té com a finalitat formar professionals qualificats capaços d’assumir les tècniques i la tecnologia més avançada i donar així resposta a la demanda actual de les arts gràfiques i de les influències estètiques i artístiques d’avantguarda.

El cicle prepara a l’alumne per a treballar en un mitjà de creació i difusió artística que requereix una habilitat especial i una gran dedicació, no només en la utilització de procediments consolidats, si no també en la investigació de tècniques i materials.
 
Camp professional i acadèmic

Comprèn l'activitat d'enquadernació artística, realitzada com a artista autònom o associat (en grau divers) en una empresa o taller, vinculat a:
Enquadernació artística de creació.
Bibliofília.
Edició gràfica.
Promoció d'obra gràfica.
Formació i assessorament vinculats a l'enquadernació.
Arts plàstiques.
Conservació i restauració del patrimoni artístic.
Accés universitari dins de la mateixa família. - Real Decreto 1033/1999, de 18 de junio
 
Assignatures 1er:
Assignatures comunes doble titulació
Taller de gravat 
Taller de litografia i xilografia  
Expressió gràfica I 
Taller reproduccions industrials (tipografia) 
Història del llibre i del gravat
Arquitectura del llibre i Projectes d'enquadernació 
Taller d'enquaderneció (Materials i tècniques)
                       
Assignatures 2nd:
Assignatures pròpies de l’especialitat
Taller d'Enquadernació II 
Projectes d'Enquadernació 
Materials i tècniques: Enquadernació II

Assignatures comunes
Expressió gràfica II 
Formació i orientació laboral 
 
Formació pràctica en empreses, estudis o tallers 90 hores
Projecte final 90 hores
 
Seu
Sant Andreu
Horari
Tarda

Projectes finals

El projecte final té com a objectiu comprovar que l’alumne ha assimilat i aplica correctament els coneixements adquirits i, en conseqüència, es capaç de desenvolupar una activitat professional a l’àmbit propi de l’especialitat i al nivell cursat. En aquesta família professional, el projecte consistirà en la concepció, creació i execució d’un treball que pertanyi al llibre. En ell totes les tècniques utilitzades s’han de realitzar amb gran facilitat ja que es mostren els coneixements adquirits en cadascuna d’elles.

El projecte final tindrà el següent contingut:
a) Situació estètica respecte a estils precedents i contemporanis. Anàlisi clar i precís de les tècniques a emprar, destacant les aportacions i peculiaritats que el treball ofereix.
b) Memòria descriptiva del procés i de la fase de realització, que tingui en compte els aspectes següents: funcionals, artístics, tècnics i econòmics.
c) Testimoni gràfic de les diverses etapes de l’execució, així com l’elaboració individualment o en equip, d’una proposta d’exposició dels projectes, o de la comercialització de l’obra o el treball.
d) Realització de l’obra o del projecte


Erasmus acadèmic

El programa Erasmus permet als alumnes sortir fora del seu ambient habitual i créixer en tots els aspectes. Veure altres formes de fer i de pensar és fonamental per a una educació més madura. Obre la possibilitat d’aprendre les tècniques durant uns mesos en tallers a Itàlia, França, República Txeca, Irlanda, Alemanya... És pot realitzar un Erasmus al segon semestre del segon curs o per a realitzar el projecte final.

Pràctiques en empresa

Les pràctiques volen obrir les possibilitats professionals dels alumnes i per això comptem amb col·laboracions en tallers tan públics (Biblioteca de Catalunya, l’Arxiu Històric de la ciutat, el MNAC, Museu del paper de Capellades) com privats. Els nostres alumnes han trobat sortida professional creant els seus propis tallers i botigues tant a Barcelona com a fora. El treball en diferents tallers d’enquadernació i biblioteques, la creació d’enquadernació per encàrrec, així com la participació en la creació de llibres d’artista amb artistes, són algunes de les activitats que es contemplen com a pràctiques en el cicle d’enquadernació.

L'objectiu de les pràctiques en empreses és el de completar la formació acadèmica realitzant una determinada escomesa laboral.
• Prendre contacte amb el món del treball i amb el seu sistema de relacions socials i laborals.
• Contrastar els continguts adquirits en el centre educatiu amb la realitat empresarial i laboral.
• Adquirir coneixements complementaris útils per a la pràctica de la professió.
• Adaptar-se, de manera responsable i participativa, a les funcions pròpies del sector de les arts aplicades al llibre.
• Afrontar, amb progressiva autonomia, organització i iniciativa, el treball propi de l’ofici.
• Valorar les tasques que es poden desenvolupar en empreses del sector de les arts aplicades del llibre i validar l’oportunitat de la seva incorporació.


Pràctiques Erasmus:

Els alumnes tenen la possibilitat de realitzar les pràctiques a l’estranger a través dels ajuts de mobilitat Erasmus.

Matrícula

Tota la informació sobre la matrícula, dades, requisits, proves d’accés, taxes, i altres conceptes ho trobareu a la web de l’Escola.

Per accedir-hi fer un click al següent link
- Accés a la Web Llotja-

Accés a altres estudis

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis universitaris de:
Mestre/a (especialitats: educació especial, educació infantil, educació primària)
Diplomatura en biblioteconomia i documentació
Llicenciatura en belles arts
Llicenciatura en comunicació audiovisual
Llicenciatura en documentació
Llicenciatura en història
Llicenciatura en història de l’art
Llicenciatura en periodisme
Llicenciatura en publicitat i relacions públiques

Pàgines relacionades: