Mètode Hayter

Taller pràctic sobre el mètode Hayter de gravat calcogràfic a càrrec de Lourdes Figuera

29 i 31de maig de 2018

16h

ARTS LLIBRE WORKSHOP
Nau Arts del Llibre
ESDA LLotja, seu de Sant Andreu

Des de sempre hi ha hagut un gran interès per trobar formes per multiplicar el cromatisme de l'estampa i s'han desenvolupat diferents tècniques per imprimir a color, però sens dubte les tècniques de Stanley William Hayter han estat les més revolucionaries. S. W. Hayter, a mitjan segle XX, va aprofundir sobre un mètode basat en la viscositat de la tinta que té com a resultat la impressió multicolor a partir d'una sola planxa. Avui continua sent bàsic aprendre aquestes tècniques per aplicar i evolucionar en el gravat en color.


Lourdes Figuera,antiga alumna de gravat de la Llotja, ha treballat i après aquesta tècnica directament del taller que W. Hayter tenia a París. Lourdes treballa com a gravadora i artista i les seves obres estan majoritàriament treballades en aquesta tècnica.

Pàgines relacionades: