Aplicacions serigràfiques i vernís tou - Leslie Koptcho

L'artista Leslie Koptcho, professora de la Universitat de Louisiana, ha realitzat una classe magistral per als alumnes de les Arts del llibre, on ha mostrat algunes de les tècniques que utilitza per a realitzar els seus gravats, obres que es poden veure en aquests moment a la Nau U de Sant Andreu.

Va mostrar aplicacions serigràfiques al gravat calcogràfic i l’ús del vernís tou i registres.

Related pages: