Ana Varela - Obres en el Swab (Barcelona)

Fomos ficando sos. Un diàleg entre els gravats i el llibre d'artista d'Ana Varela basats en els poemes de Manoel Antonio i les fotografies de Paulo Cacais. Sensibilitat, poesia, foscor i llum es donen la mà en un vals amb gust de salnitre.

Obres exposades a la fira Swab de Barcelona a la galeria TigoMigo de Terrassa

Related pages: