Más que libros

Els alumnes han participat en la fira "Más que libros", on han mostrat els projectes realitzats als tallers de les Arts del Llibre. Aquesta és la quinta fira del llibre d'artista amb voluntat de treballar en les noves tendències del llibre com a espai de creació.

http://masquelibrosferia.com/index.html

 
Fidel a la seva vocació nòmada, MASQUELIBROS 2016 torna, amb il·lusió renovada, al voltant d'una biblioteca: la BPM Eugenio Trías, situada a l'antic pavelló conegut com" La Leonera " de la Casa de Fieras del Buen Retiro, que va fer construir Fernando VII i que ha estat intervingut, conservant la seva identitat per Araujo i Nadal Arquitectes. Aquest any tornaran a coexistir els llibres tradicionals amb els llibres d'Artista en un entorn excepcional, el parc del Retiro, en ple centre de Madrid ".

Related pages: