Resolució

El jurat del 1r premi Art Byblio, el 19 d'abril de 2017 les 17,30 ha decidit atorgar:

1r premi dotat amb 1000 € com a adquisició d'obra per al fons de la biblioteca de l'ESDA Llotja, a l'obra DIAS SALADOS d'Ana Varela García

2n premi, que consisteix en una matrícula als cursos monogràfics oferts per la Llotja, a l'obra CONCUPISCENTIA de Juliana Vélez Gutiérrez

El jurat també vol fer constar com a finalistes a la obres següents: CAMP DE BLAT d'Andrea Olaiz García i  CON MUCHOS CARÁCTERES de l’Horta Gràfica.

Related pages: