Bases

Bases en Pdf.

L’escola Superior de Disseny i Art Llotja de Barcelona, en col·laboració amb Arts Libris Barcelona, Fira Internacional de l’Edició Contemporània, que se celebra al centre d’art Santa Mònica, convoca el primer premi de llibre d’artista per a escoles d’àmbit nacional. Amb aquest premi es pretén impulsar la producció de llibres d’artista dins de les diferents escoles d’Art. El treball guanyador passarà a formar part del fons de llibres d’Artista de l’escola Llotja i també es presentarà a la fira Arts Libris 2017 de Barcelona. Aquesta modalitat abasta una gran varietat de llenguatges plàstics i tècniques artístiques, i l’objectiu d’aquest premi és anar creixent i aportant novetats al mateix temps que premiar l’apassionant món del llibre d’Artista.

El primer premi consistirà en la compra del llibre seleccionat per un preu fix de 1000 euros.
El segon premi consistirà en una matrícula gratuïta durant un semestre en qualsevol de les especialitats de l’escola ESDA Llotja que ofereixin cursos monogràfics.Les dues obres premiades seran exhibides a Arts Libris Barcelona 2017.

Amb totes les obres seleccionades es realitzarà una exposició a l’Escola Llotja de Barcelona coincidint amb Arts Libris Barcelona 2017 i es publicaran a la web del Conservatori de les Arts del Llibre.


BASES

1. La inscripció és lliure i gratuïta

2. Participants

• Poden participar alumnes o col·lectius d’alumnes de qualsevol escola del territori nacional que estiguin matriculats aquest any o que faci un any que hagin acabat els seus estudis i que treballin amb el llibre, en totes les seves concepcions.

3. Els llibres

• Es pot presentar una obra per participant

• No hi ha restricció ni de mida, ni de format ni de tècnica. S’accepten llibres susceptibles d’edició així com peces úniques.

4. Dossier i fitxa d’inscripció

• L’enviament es farà a través de la web de la Llotja (www.llotja.cat) o a través de la web del Consevatori de les Arts del llibre (www.artsllibre.org) on s’ha d’omplir el formulari d’inscripció i adjuntar-hi un dossier en format PDF (màxim 5 MB).

5. Documentació

• El dossier PDF ha de contenir

-6 fotos mínim del llibre presentat

- Petita memòria amb fitxa tècnica i descripció de l’obra.

- Breu currículum artístic

• També s’ha de penjar a l’enllaç un clip inferior a 3 minuts i 20 MB mostrant el volum i l’interior del llibre i, opcionalment, es pot afegir la informació i els enllaços a Internet que es consideri necessaris.

6. Termini de presentació dels dossiers

• 25 de març de 2017

​7. Selecció i enviament de les obres

• El jurat seleccionarà 15 obres i ho comunicarà abans del 31 de març. Les peces seleccionades seran enviades a l’Escola:

ESDA Llotja
C/ Pare Manyanet 40
Barcelona 08027
tel. 934086789

• Els costos d’enviament i retorn de les obres aniran a càrrec dels participants.

• La data límit de l’enviament de les obres seleccionades és el 7 d’abril de 2017.

8. Notificació dels llibres premiats

• D’aquests 15 llibres seleccionats el jurat atorgarà els dos premis

• Els/les artistes premiats/ades seran avisats directament per l’organització el 18 d’abril de 2017. També es farà públic el resultat a la web de l’Escola.

•L’entrega dels premis tindrà lloc durant la fira d’Arts Libris de Barcelona. El dia i l’hora es publicarà també a la web de l’escola.

9. El jurat decidirà els guanyadors dels premis i la seva decisió serà inapel·lable.

• La composició del jurat és la següent: Elina Norandi (Profesora d’Història dl’Art a l’ESDA Llotja i responsable de la Biblioteca de l’Escola), Antonio Alcaraz (Professor de la UPV i artista), Rocío Santa Cruz (Directora d’Arts Libris i galerista), Victória Rabal (Directora del Molí paperer de Capellades i artista) i Ricard Ibernon (membre del taller d’edicions Tinta invisible de Barcelona).

10. Dels artistes participants

• Els artistes hauran de ser els autors de les obres presentades i hauran d’estar en possessió de tots els drets d’autoria, d’exhibició i comunicació. En el cas que l’autoria sigui compartida, caldrà especificar-ho.

11. Sobre els drets

• Els autors cediran els drets de reproducció per a la difusió sempre dins de l’àmbit del premi, ja sigui via Internet, premsa, mitjans audiovisuals i/o edicions en catàlegs o bé a través de qualsevol altre material promocional.

• El llibre guanyador del premi passarà a formar part del fons d’obra de l’escola Llotja.

12. Acceptació de les bases

• L’escola Llotja es reserva el dret a resoldre, en la forma que consideri oportuna, qualsevol aspecte no previst en aquestes bases. La participació en la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases.

 

Pàgines relacionades: